Skip to content

Defne Aldur

DEFNE ALDUR Tamamen Doğal Madenlerden Üretilir.

  • DEFNE’nin üretimi için; yedi çeşit doğal kayaç ve üç çeşit doğal mineralden cevheri ayrı ayrı öğütülür. Öğütülürken filtre sistemleri ile tutulan, mikron boyutlarında ve bitki tarafından alınabilecek incelikteki tozlar; daha sonra uygun oranlarda karıştırılarak, yine doğal ve organik kökenli madenler katılarak işlenir ve zenginleştirilir.
  • Tamamen doğal girdilerden üretilen DEFNE; mineraller, makro ve mikro besin maddeleri içeren “ Doğal ve Organik madde kökenli bir gübre”dir.
  • DEFNE’nin tane boyutu 0-50 mikron aralığındadır, yani ortalama tane büyüklüğü milimetrenin 40’ta biri kadardır. Çok ince boyutlu olması nedeniyle içeriğindeki besin elementleri ve mineraller toprağa hızlıca karışarak bitki tarafından alınır.
  • Doğal kökenli olduğu için, DEFNE’nin fazla veya sürekli kullanımında toprak veya bitkilerde zarar görülmez. Tam tersine toprağı daha zenginleştirir, verimini arttırarak uzun yıllar bu artışı korunmasını sağlar.
  • DEFNE’nin bünyesinde toprağa ve bitkiye zararlı olabilecek ağır metaller vb. maddeler yoktur.